Betaling & verzekering

Tarieven tandarts 2016

Sinds 2016 zijn de tarieven voor de tandarts weer gereguleerd. dat betekend dat alle tandartsen in nederland dezelfde tarieven hanteren.
Bekijk hier onze tarieven: Tandarts-tarieven-2016

Codes

Tandheelkundige zorgaanbieders declareren met behulp van codes. Elke prestatie heeft een eigen code. Die code bestaat uit een letter en drie cijfers (bijvoorbeeld C11 Periodieke controle en V11 eenvlaksvulling). Deze systematiek maakt uw factuur gemakkelijk te begrijpen en te controleren.

Begroting

Standaard krijgt u van ons een begroting bij een behandeling die naar verwachting meer dan 150,- euro kost.

Declaraties

Declaraties ontvangt u via DFA Factoring. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele vragen hierover. Die kunt u stellen www.dfa.nl of via het contactcenter van DFA (op werkdagen van 08.00-18.00 uur via telefoonnummer 088-6555999.

Klachten

U verdient de best mogelijke tandheelkundige zorg. Bij onze praktijk hechten we naast kwaliteit en service aan persoonlijke betrokkenheid en uitgebreide informatievoorziening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons, blijf er niet mee lopen. Wij hebben we een heldere klachtenregeling.

Klachtenregeling

U verdient de best mogelijke tandheelkundige zorg. Wij hechten we naast kwaliteit en service aan persoonlijke betrokkenheid en uitgebreide informatievoorziening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons, blijf er niet mee lopen. Geef uw opmerkingen door aan de betreffende behandelaar. Een afspraak maken via de balieassistente.

We stellen prijs op uw mening, ook omdat die ons helpt om onze service te verbeteren. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin u niet helemaal tevreden bent, dan kunt u deze stappen volgen:

 • Bespreek de klacht met de behandelaar of met uw tandarts. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op of vindt u samen een oplossing.
 • Houdt u vragen of onduidelijkheden? Dan kunt u het klachtenformulier op de website invullen.

Ons streven is om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Als dit via deze twee stappen niet lukt, dan kunt u zich wenden tot de ANT. De praktijk is aangesloten bij de formele klachtenregeling van deze beroepsorganisatie. Meer hierover leest u op de patiëntenpagina’s van de ANT website.

Garantie 

Als blijkt dat uw klacht gegrond is, voeren we kosteloos een nieuwe behandeling uit.

Verzekering 

Uit onderzoek van Verzekeringssite.nl blijkt dat 36 procent van de ondervraagden twijfelt over het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering. We kunnen en mogen niet adviseren over de voor u meest geschikte zorgverzekering. Hier vindt u enkele algemene tips.

In november krijgt u van uw verzekeraar een polisaanbod voor het komende kalenderjaar. Uit onderzoek van Verzekeringssite.nl blijkt dat 36 procent van de ondervraagden twijfelt over het nemen van een aanvullende verzekering voor mondzorg. Wij kunnen u niet adviseren wat voor u meest geschikte zorgverzekering is. Wel kunnen we een algemeen advies verstrekken.

Aanvullende verzekering

Als u gebruik maakt van een aanvullende verzekering voor mondzorg, is het verstandig om jaarlijks te controleren of deze nog aan uw behoeften voldoet.

 • Bekijk bij uw aanvullende verzekering goed voor welke behandelingen u verzekerd bent, wat er onder de dekking valt en tot welk bedrag wordt uitgekeerd.
 • De premies en condities van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen worden jaarlijks herzien. Het is verstandig om jaarlijks te controleren of uw verzekeringen nog bij uw persoonlijke situatie passen.
 • U kunt gebruik maken van een vergelijkingssite. Ook is een overzicht van de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen in 2013 beschikbaar op Vergelijkmondzorg.nl.

Bij volwassenen zijn alle kosten voor tandheelkundige hulp voor eigen rekening. Met een aanvullende tandartsverzekering kunt u de risico’s op het gebied van tandheelkundige hulp voor een deel afdekken. Het is verstandig om zorgvuldig te overwegen welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past.

Voor jongeren tot 18 jaar de biedt basisverzekering redelijk uitgebreide dekking. Deze verzekering dekt de kosten voor tandheelkundige behandelingen zoals:

 • periodieke controle door de tandarts en röntgenfoto’s;
 • vullingen;
 • tandsteen verwijderen;
 • tandvleesbehandeling;
 • fluoridebehandeling (vanaf 6 jaar);
 • wortelkanaalbehandeling.

Behandelingen door bijvoorbeeld een kaakchirurg of een orthodontist vallen niet altijd onder de basisdekking. Voorbeelden van tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt zijn:

 • orthodontie (beugels), tenzij er sprake is van een ernstige aandoening;
 • plaatsen van een tandheelkundig implantaat;
 • kronen en bruggen.