Assistente<br/>Rona Zoontjes

Assistente Rona zoontjes is sinds 7 jaar werkzaam bij tandarts William Grentzius. Eerst als Leerling van het Horizoncollege te Alkmaar. Maar na haar stage is ze gebleven en werkt ze nu 4 dagen in de praktijk.

Ze woont in Castricum en in haar vrije tijd sport/wandelt ze veel en houdt ze de culturele activiteiten in Castricum goed bij.