Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s worden gemaakt omdat de tandarts hiermee onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen kan kijken en op die manier kan vaststellen of daar tandbederf aanwezig is. Ook kan hij zien hoe het kaakbot eruit ziet en of er bijvoorbeeld nog verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn. Röntgenfoto’s kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten.

Soorten röntgenfoto’s

Doorgaans maakt de tandarts twee typen foto’s: bite-wings en solo’s. Daarnaast kan de tandarts ook overzichtsfoto’s maken zoals een OPG en RSP.

Bite-wings

Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. Meestal worden er twee gemaakt: één links en één rechts. Op zo’n foto is onder meer het kroongedeelte van de kiezen te zien, dat wil zeggen het gedeelte dat u zelf ook in de mond kunt zien. Verder is een klein gedeelte van de wortels en het omliggende bot te zien.

In onze praktijk wordt de frequentie voor het maken van bite-wings individueel bepaald. Dit is o.a. afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gebit en de leeftijd van de patiënt.

5129_7 5129_8

Hierboven ziet u bitewingfoto’s van een patient zonder gaatjes (links) en een patient met gaatjes (rechts)

Solo’s

Als de tandarts een bepaalde tand of kies nader wil onderzoeken wordt er vaak een solo-opname gemaakt. Op deze foto is de hele tand of kies te zien: het kroongedeelte, het wortelgedeelte en het gebied rondom de wortelpunt. In dit gebied kan de tandarts bijvoorbeeld en ontsteking waarnemen.

5741_17

Hierboven ziet u een solo waarop een wortelkanaalbehandeling te zien is.

Overzichtsfoto (OPG)

Naast gewone röntgenfoto’s kan er ook een overzichtsfoto van de kaken worden gemaakt. De meest toegepaste overzichtsfoto is het Orthopantomogram oftewel OPG. Deze foto wordt gemaakt om in één keer een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in de boven– en onderkaak.

Er kan op deze manier ondermeer informatie worden ingewonnen met betrekking tot ontbrekende of scheef liggende tanden of kiezen, verstandskiezen, wortelresten, ontstekingen etc. Ook het kaakgewricht, de neusbijholte en het verloop van de zenuw van de onderkaak kan op deze foto worden beoordeeld.

10461_2

Beleid bij zwangerschap

Tandheelkundige röntgenfoto’s kunnen tijdens de zwangerschap zonder bezwaar worden gemaakt, Alleen röntgenopnamen in een ziekenhuis waarbij de straling op de nog niet geboren baby wordt gericht, dienen zo mogelijk te worden uitgesteld tot na de zwangerschap.

In onze praktijk gebruiken wij digitale röntgenapparatuur. Het voordeel hiervan is de minieme hoeveelheid straling die benodigd is voor een röntgenopname in tegenstelling tot de ‘oudere’ niet-digitale apparatuur.

Ons beleid met betrekking tot het maken van röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap is dat we geen foto’s maken tenzij een patiënt zich meldt met een acute pijklacht of een ontsteking en een foto noodzakelijk is. Een dergelijke foto zal dan altijd worden genomen met een loodschort waarmee de ongeboren vrucht wordt beschermd.

Routine controlefoto’s zullen, ondanks dat ze veilig kunnen worden gemaakt, zekerheidshalve altijd worden uitgesteld tot na de zwangerschap.